Πίσω Κατάστημα

ΣΚΑΝΕΡ

(1)

Barcode σκάνερ (scanner), ασύρματα ή ενσύρματα. Απαραίτητο επιχειρησιακό εργαλείο για την καταγραφή προϊόντων και την διαχείριση εμπορευμάτων.