Όροι και Προϋποθέσεις

Σας παρέχουμε υπηρεσίες που υπόκεινται στις ειδοποιήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν τη συμφωνία. Εκτός αυτού, θα συμμορφώνεστε με τους κανόνες, τις οδηγίες, τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τέτοιες υπηρεσίες προτού τις χρησιμοποιήσετε. Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τον ιστότοπο και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Προτού προχωρήσετε, παρακαλούμε διαβάστε τη συμφωνία, διότι έχοντας πρόσβαση και κάνοντας περιήγηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στον ιστότοπο, υποδεικνύει την συμφωνία σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να ανεβάσετε, διανείμετε ή δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο μέσω αυτού του ιστότοπου κανένα περιεχόμενο, πληροφορίες ή άλλο υλικό που περιλαμβάνει τυχόν σφάλματα, ιούς, σκουλήκια(warms), παγίδες, λογισμικά τύπου Δούρειος Ίππος, ή άλλο κακόβουλο κώδικα ή ιδιότητα; (β) είναι δυσφήμιση, απειλητικό, άσεμνο, απρεπές, πορνογραφικό, μεροληπτικό, ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας ενδέχεται να ισχύει; ή (γ) παραβιάζει ή καταπατά τα πνευματικά δικαιώματα, το προνόμιο εφευρέσεως, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, τα εμπορικά μυστικά, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου. Το bstore.gr μπορεί να σας δώσει μια ταυτότητα λογαριασμού και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων τμημάτων αυτού του ιστότοπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης ή αναγνωριστικό, θεωρείται ότι έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, και το bstore.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης του ιστότοπου.

Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους Χρήσης μέσω της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, πιστοποιείτε ότι είστε 18 ετών και άνω. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, χρησιμοποιήστε αυτόν τον ιστότοπο μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της συμφωνίας, δια του παρόντος σας παρέχεται μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου, εμφανίζοντας το στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο μόνο για σκοπούς αγορών και όχι για εμπορική χρήση ή χρήση για λογαριασμό τρίτων, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το bstore.gr εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που παρέχεται στην παρούσα παράγραφο χωρίς ειδοποίηση σε εσάς.

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία μας εκ των προτέρων, όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, εικονογραφήσεων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, προγραμμάτων, μουσικών κλιπ ή λήψεων, βιντεοκλίπ και γραπτών και άλλων υλικών που αποτελούν μέρος αυτού του ιστότοπου (συλλογικά, τα «Περιεχόμενα») προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή η χρήση της ιστοσελίδας προς όφελος άλλης επιχείρησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία, να τερματίσουμε λογαριασμούς ή/και να ακυρώσουμε παραγγελίες, χωρίς περιορισμό, εάν πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά των πελατών παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντά μας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, προβολή, πώληση, μίσθωση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων, μετάφραση, τροποποίηση, αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση, αποσύνθεση ή άλλη εκμετάλλευση αυτού του iστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται γραπτώς από την εταιρεία μας .

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και την ταυτότητα που σας έχει εκχωρηθεί αρχικά, ασχέτως με το αν η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου επιτρέπεται ή όχι από εσάς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλες τις επικοινωνίες και τις μεταδόσεις και όλες τις υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν μέσω αυτής της πρόσβασης ή χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της ταυτότητας που σας έχουν δοθεί. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως το bstore.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή της ταυτότητάς σας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης ή απειλής παραβίασης της ασφάλειας αυτού του ιστότοπου.